Istraživački tim je možda otkrio neurološki mehanizam koji leži u osnovi uobičajenog poremećaja u ishrani

Istraživački tim je možda otkrio neurološki mehanizam koji leži u osnovi uobičajenog poremećaja u ishrani

Istraživački tim koji predvodi Univerzitet McGill koji radi u saradnji sa francuskim timom (CNRS, INSERM i univerzitet Sorbona) veruje da je identifikovao i neurološki mehanizam koji leži u osnovi anoreksije nervoze kao i mogući lek.

Nalazi međunarodnog tima, objavljeni ove nedelje u Nature Communications, imaju potencijal da poboljšaju živote miliona ljudi širom sveta, uglavnom žena, koji pate od uobičajenog poremećaja u ishrani, koji ima najveću stopu smrtnosti od bilo koje psihijatrijske bolesti.

Radeći sa miševima, istraživači su otkrili da nedostatak acetilholina, neurotransmitera u delu mozga zvanom strijatum, koji je povezan sa sistemom nagrađivanja, može dovesti do prekomernog formiranja navika i podstaći kompulzivno samogladovanje koje se vidi kod ljudi. koji boluju od anoreksije nervoze.

Profesor psihijatrije McGill, dr Salah El Mestikavi, stariji autor rada i istraživač u Douglas istraživačkom centru, rekao je da je istraživački tim odlučio da vidi da li upotreba donepezila, leka za koji se zna da povećava prisustvo acetilholina u mozgu, može imati uticaja na ova kompulzivna samodestruktivna ponašanja.

„Otkrili smo da je u potpunosti preokrenuo ponašanje nalik anoreksiji kod miševa i verujemo da bi potencijalno mogao da ponudi prvi tretman anoreksije nervoze zasnovan na mehanizmu. U stvari, već vidimo njegove efekte na neke pacijente sa bolešću.“

Tekuće nezavisne studije u Torontu i Montrealu, koje vodi dr Leora Pinhas, nezavisni psihijatar, pokazuju pozitivne rezultate za 10 pacijenata sa teškom anoreksijom nervozom koji se leče malim dozama donepezila. Troje pacijenata je u potpunoj remisiji, a ostalih sedam pacijenata pokazuje značajno poboljšanje bolesti.

Dalja dvostruko slepa klinička ispitivanja, u kojima se upoređuju rezultati onih koji su uzimali placebo sa onima koji su uzimali lekove, trebalo bi da se održe ove godine na Univerzitetu Kolumbija, Univerzitetu Denver i bolnici Sainte-Anne u Parizu.

Dr El Mestikavi upozorava, međutim, da između kliničkih ispitivanja i odobrenja vlade može proći nekoliko godina pre nego što se novi lek može koristiti za lečenje pacijenata sa anoreksijom.

El Mestikavi je rekao da je donepezil lek sa mnogim gastrointestinalnim i mišićnim neželjenim efektima. Kao rezultat toga, istraživači McGill-a rade sa francuskim timom, predvođenim Stefani Daumas i Nicolas Pietrancosta sa Univerziteta Sorbona, koji su koautori studije, kako bi razvili novo jedinjenje sa manje problema.

„Takođe sumnjamo da donepezil može poboljšati i druge kompulzivne patologije kao što su opsesivno-kompulzivni poremećaji (OCD) i zavisnosti, tako da aktivno tražimo saradnju sa drugim psihijatrima širom sveta kako bismo istražili mogućnosti“, rekao je El Mestikavi.