Džinovske ‘reke’ koje teku kroz nebo mapirane po prvi put

Džinovske ‘reke’ koje teku kroz nebo mapirane po prvi put

Reke intenzivne vlage prolaze kroz našu atmosferu baš kao što to rade njihove tečne parnjake širom zemlje. Nažalost, nebo nam je mnogo teže da vidimo.

Atmosferske reke često kao proizvod ciklona mogu diktirati gde će padati intenzivna kiša, čineći nedostatak vidljivosti problemom. Njihovo razumevanje postaje sve važnije kako naša atmosfera koja se zagreva upija još veće količine vode, primoravajući ove vazdušne vodene puteve da promene kurs.

Do sada su se istraživači oslanjali na kompjutersko modeliranje da bi predvideli gde ova vodena para verovatno teče, ali istraživači su sada osmislili način da ih špijuniramo u realnom vremenu.

Deo slagalice koji je nedostajao bio je 3D vetrobran.

Atmosferski naučnik Univerziteta u Kaliforniji Veiming Ma i njegove kolege su utvrdili da se satelitski zapisi o raspodeli prostorne temperature mogu koristiti za kreiranje približnog 3D polja vetra u realnom vremenu. Kombinovanjem tih podataka sa NASA-inim satelitskim otkrivanjem vlage otkrivena je globalna distribucija strujanja opterećenih vlagom.

Najveći deo vlage sa neba prenosi se preko geografskih širina atmosferskim rekama dok teku u pravcu pola. Oni su odgovorni za do 30 procenata godišnjih padavina u SAD i Evropi i čak 40 procenata u vlažnoj sezoni u istočnoj Aziji.

Atmosferske reke se obično formiraju iznad tropskih okeana, ali kada udare u nebo iznad kopna, često stvaraju vremenske opasnosti kao što su štetni vetrovi i poplave. Kako se mlazni tok iznad Severne Amerike pomerio na sever u poslednje četiri decenije, frekvencija atmosferskih reka iznad istočne SAD se povećala.

Ove nebeske reke takođe utiču na varijabilnost morskog leda – njihovo prisustvo povećava nivoe topljenja. Poslednjih nekoliko godina morski led dostiže sve manje rekordne minimume na oba pola.

Analizirajući nebeske tokove koji su postali vidljivi, Ma i tim sada mogu da vide da su prethodni modeli precenjivali učestalost kišnih atmosferskih reka koje su nastale, ali su potcenjivali intenzitet kiše.

„Kako kvalitet satelitskih posmatranja nastavlja da se poboljšava, metodologija predstavljena ovde može se primeniti na druga satelitska posmatranja kao što su geostacionarni sateliti da bi se razvila statistika atmosferskih reka veće rezolucije ili veće frekvencije“, objašnjavaju Ma i kolege u svom radu.

Njihova nova metoda sada se može integrisati u vremenske prognoze i klimatske modele. Istraživači planiraju da sledeće procene kako se klimatski modeli ponašaju u odnosu na njihov novi metod detekcije atmosferskih reka.