Kragujevac: Uvećava se stopa poreza na imovinu

Kragujevac: Uvećava se stopa poreza na imovinu

Ukoliko odbornici Skupštine grada na sednici, koja je zakazana za predstojeći petak, usvoje predlog Gradskog veća, stopa poreza na imovinu biće uvećana sa 0,30 na 0,40 odsto.

Stopa poreza na imovinu biće uvećana sa 0,30 na 0,40 odsto, a razlog za to je potreba da se poveća učešće poreza na imovinu, kao izvornog prihoda, u ukupnim prihodima budžeta grada. Povećanjem stope poreza na imovinu na nepokretnosti poreskog obveznika koji ne vodi poslovne knjige, osim na zemljištu na 0,40 posto, grad Kragujevac bi se izjednačio sa većinom ostalih gradova u Srbiji.

Cilj donošenja ove odluke je da se poresko opterećenje ravnomerno i postepeno rasporedi na sve građane i pravna lica i da se disparitet između stope poreza na imovinu pravnih lica i fizičkih eliminiše.