Rusija nudi Indiji svoj analog SVIFT-a za plaćanja u rubljama

Rusija nudi Indiji svoj analog SVIFT-a za plaćanja u rubljama

Ruska Federacija nudi Indiji da koristi SPFS sistem za obračun u rupijama i rubljama, jer su najveće ruske banke odsečene od međunarodnog platnog sistema SVIFT.

Ovo prenosi Blumberg pozivajući se na svoje sagovornike.

Indijska vlada razmatra predlog Rusije da koristi sistem koji je razvila ruska centralna banka za bilateralna plaćanja, pošto zemlja planira da kupuje jeftinu naftu i oružje od Ruske Federacije, koja je pokrenula rat protiv Ukrajine i potpala pod sankcije zemalja oko sveta.

Predlaže se da se plaćanja u rupijama vrše preko ruskog sistema za razmenu poruka SPFS („Financial Message Transfer Sistem“ – ruski analog međunarodnog SVIFT sistema, koji agresor razvija od 2014. godine – EP).

Prema predlogu, rublje bi bile deponovane u indijsku banku i pretvorene u rupiju, što bi funkcionisalo obrnuto. Još se ne zna da li će kurs biti fiksni ili promenljivi.

Rusija takođe želi da Indija poveže svoj jedinstveni interfejs za plaćanje sa svojim platnim sistemom MIR kako bi neometano koristila kartice koje izdaju indijske i ruske banke.