Nemačka ekonomija očekuje drugu godinu zaredom pada, najgori pad u poslednjih dvadeset godina

Nemačka ekonomija očekuje drugu godinu zaredom pada, najgori pad u poslednjih dvadeset godina

Prema istraživanju koje su sprovele industrijske i privredne komore Nemačke (DIHK) među 27.000 kompanija, očekuje se da će nemačka privreda ove godine zabeležiti pad od 0,5%, što bi označilo drugu godinu zaredom pada i najgori pad u poslednjih dvadeset godina. Anketa je pokazala da 35% anketiranih kompanija očekuje pogoršanje poslovanja u narednih 12 meseci, dok samo 14% očekuje poboljšanje.

Trenutno stanje poslovne klime ocenilo je kao „dobro“ 29% ispitanika, dok je 22% izrazilo suprotno mišljenje. Projekcija pada od 0,5% suprotstavlja se zvaničnoj projekciji nemačke vlade od 0,2% rasta.

Nemačku je u poslednjim godinama pogodila teška kriza, sa skokom cena energije, nedostatkom kvalifikovanih radnika i slabom domaćom potražnjom. BDP je opao za 0,3% na godišnjem nivou u 2023. godini, čineći je jedinom ekonomijom G7 koja se smanjila u toj godini.

Šef DIHK Martin Vansleben izjavio je da je loše raspoloženje među kompanijama sve dublje ukorenjeno, ističući da je ovo drugi put u posleratnoj istoriji Nemačke da se privreda smanjuje dve godine zaredom.

Evropska komisija je takođe predvidela lošu projekciju za Nemačku, navodeći da će ona biti najveća prepreka rastu EU i u 2023. i 2024. godini, sa skromnim dobitkom od 0,3% u 2024. godini.