Nova jednačina rizika za srčane bolesti može smanjiti korišćenje statina za 40%

Nova jednačina rizika za srčane bolesti može smanjiti korišćenje statina za 40%

Nacionalne smernice za prevenciju srčanih bolesti mogle bi biti revidirane kako bi uključile novu jednačinu rizika, što bi moglo smanjiti broj ljudi koji ispunjavaju kriterijume za statine za snižavanje holesterola za oko 40%, prema studiji istraživača sa Univerziteta u Pitsburgu, Medicinskog centra Beth Israel Deaconess i Univerziteta u Michiganu.

Studija, objavljena u JAMA Internal Medicine, istražuje potencijalni uticaj širokog usvajanja PREVENT jednačina, koje je Američko udruženje za srce objavilo u novembru 2023. godine. Ove jednačine ažuriraju kalkulatore za procenu 10-godišnjeg rizika pacijenata od srčanog udara ili moždanog udara.

Na populacionom nivou, broj odraslih kojima se preporučuju statini mogao bi se smanjiti sa 45,4 miliona na 28,3 miliona. Istraživanje je takođe pokazalo da većina ljudi kojima bi se preporučilo da uzimaju statine trenutno ih ne uzimaju.

„Imamo priliku da ponovo fokusiramo naše napore i uložimo resurse u populacije pacijenata sa najvećim rizikom,“ rekao je dr Timoti Anderson, glavni autor studije i lekar primarne zdravstvene zaštite u UPMC-u.

Tim je koristio nacionalno reprezentativne podatke od 3.785 odraslih, starosti od 40 do 75 godina, koji su učestvovali u nacionalnom istraživanju zdravlja i ishrane od januara 2017. do marta 2020. godine. Istraživači su procenili 10-godišnji rizik od aterosklerotične kardiovaskularne bolesti (ASCVD) koristeći jednačine PREVENT i uporedili rezultate sa rizikom procenjenim korišćenjem prethodnog alata, poznatog kao objedinjene kohortne jednačine (PCE).

Jednačine PREVENT su razvijene kako bi preciznije predstavile rizik u trenutnoj populaciji SAD, dok su jednačine PCE bile zasnovane na podacima starih nekoliko decenija i nisu uključivale raznolikost. PREVENT takođe reflektuje novije uvide u biologiju ASCVD, uključujući faktore kao što su trenutna upotreba statina, metaboličke i bubrežne bolesti, dok je rasa uklonjena iz jednačine.

Korišćenjem PREVENT, tim je otkrio da je među celokupnom kohortom studije, 10-godišnji rizik od razvoja ASCVD bio 4%, upola manji od rizika izračunatog pomoću PCE (8%). Razlika je bila još veća za odrasle crne osobe (5,1% prema 10,9%) i za starije odrasle između 70 i 75 godina (10,2% prema 22,8%).

Procenjuje se da 4,1 milion pacijenata koji trenutno uzimaju statine više ne bi trebalo da ih uzimaju prema PREVENT jednačini. Dr Anderson je naglasio važnost jasne komunikacije sa pacijentima o ovim promenama. „Ne želimo da ljudi misle da su u prošlosti bili tretirani na pogrešan način. Tretirani su sa najboljim podacima koje smo imali kada je PCE uveden 2013. godine. Podaci su se promenili.“

Istovremeno, dr Anderson napominje da će se rizik svih pacijenata s vremenom neizbežno promeniti. „Za pacijenta za kojeg sada znamo da je pod manjim rizikom nego što smo ranije mislili, ako im preporučimo da prestanu da uzimaju statine, i dalje bi mogli da se vrate na veći rizik pet godina kasnije, iz jednostavnog razloga što rizik za sve raste kako starimo.“