Studija otkriva povećan rizik od infekcija kod pacijenata sa limfomom

Studija otkriva povećan rizik od infekcija kod pacijenata sa limfomom

Istraživanje sprovedeno na Univerzitetu u Upsali pokazuje da su pacijenti sa limfomom ćelija plašta (MCL) podložniji infekcijama, što značajno utiče na njihov kvalitet života. Rezultati ove studije, objavljeni u časopisu Hemasphere, naglašavaju potrebu za pažljivim procenama rizika od infekcija kod ove grupe pacijenata.

Antoan Kosi D. Abalo, istraživač precizne medicine za rak na Univerzitetu u Upsali, ističe: „Pacijenti žive sa povećanim rizikom od infekcija dugi niz godina, što ograničava njihov kvalitet života i može biti veoma ozbiljno.“ Limfom ćelija plašta je redak i neizlečiv oblik raka limfnog sistema, koji uglavnom pogađa muškarce starije od 70 godina. U Švedskoj se svake godine beleži oko sto novih slučajeva.

Pacijenti sa MCL mogu živeti mnogo godina nakon lečenja pre nego što se bolest vrati. Oko polovine obolelih živi duže od pet godina, zahvaljujući napretku u lečenju. Međutim, postoji sve veća zabrinutost zbog njihove podložnosti drugim bolestima, naročito infekcijama, zbog intenzivne hemoterapije i oslabljenog imunološkog sistema, objašnjava Ingrid Glimelijus, viši lekar i profesor onkologije u Univerzitetskoj bolnici u Upsali i Univerzitetu u Upsali.

U ovoj opsežnoj nacionalnoj studiji, istraživači su analizirali stope infekcije pre i posle dijagnoze MCL, koristeći podatke od 2007. do 2019. godine, koji pokrivaju 1.559 pacijenata sa MCL i referentnu grupu od 15.571 osobe. Rezultati su pokazali da su pacijenti sa MCL imali dvostruko više infekcija u poređenju sa referentnom grupom. Veća stopa infekcija primećena je četiri godine pre postavljanja dijagnoze i trajala je do osam godina nakon dijagnoze.

„Važno je da i lekari i pacijenti budu svesni ovih komplikacija,“ naglašava Glimelijus. „Osim lečenja limfoma, potrebno je razviti strategije za upravljanje i smanjenje rizika od infekcija, kao i preduzeti mere za ograničavanje izlaganja bakterijama koje mogu izazvati infekcije. Na taj način možemo poboljšati ukupan kvalitet života pacijenata.“

U prvoj godini nakon dijagnoze, 69% pacijenata sa MCL pretrpelo je najmanje jednu infekciju, najčešće grip, upalu pluća, bakterijske infekcije, infekcije urinarnog trakta i akutne infekcije gornjih disajnih puteva. Iako je MCL ostao primarni uzrok smrti kod većine pacijenata, infekcije koje su direktno izazivale smrt bile su relativno retke, čineći samo 2,6% slučajeva.

„Rezultati pokazuju da kada se razmatraju novi tretmani za MCL, rizik od infekcije treba pažljivo proceniti,“ zaključuje Abalo. „Udubljivanjem u ove nalaze, možemo utrti put za efikasnije intervencije, na kraju poboljšavajući kvalitet i dužinu života ljudi koji se bore sa limfomom ćelija plašta.“