Nova studija pokazuje potencijal oporavka kod pacijenata sa traumatskom povredom mozga

Nova studija pokazuje potencijal oporavka kod pacijenata sa traumatskom povredom mozga

Nova studija u Journal of Neurotrauma otkrila je da je više od 30% pacijenata sa traumatskom povredom mozga (TBI) kod kojih nije sprovedeno povlačenje terapije za održavanje života (VLST) oporavilo barem delimičnu nezavisnost.

Dr Jelena Bodien, iz bolnice u Masačusetsu i Medicinske škole Harvard, i koautori, upozorili su da je smrt ili teška invalidnost uobičajeni ishod kada je verovatnoća VLST-a visoka. Autori su istraživali potencijal za preživljavanje i oporavak nezavisnosti nakon akutne TBI kod pacijenata koji su umrli nakon VLST. Oni su uporedili pacijente sa akutnom TBI koji su umrli nakon VLST-a sa onima sa akutnom TBI kod kojih VLST nije povučen.

„Naši rezultati podržavaju nedavne pozive na oprezni pristup ranom VLST-u nakon akutne TBI i sugerišu da životni vek u vegetativnom stanju ili sa nižim teškim invaliditetom nije uobičajen ishod, čak i nakon veoma ozbiljne povrede“, naveli su istraživači.

„Čestitam dr Bodienu i kolegama na ovoj pažljivo artikulisanoj komunikaciji. Njihovi nalazi imaju važne implikacije za praksu kritične nege širom sveta. Svi koji su uključeni u zbrinjavanje pacijenata sa akutnom ‘teškom’ traumatskom povredom mozga treba da pročitaju ovaj članak pažljivo“, kaže David L. Brodi, MD, PhD, glavni urednik časopisa Journal of Neurotrauma.