Kombinovanje popularnih lekova za dijabetes nudi dodatnu zaštitu za srce i bubrege

Kombinovanje popularnih lekova za dijabetes nudi dodatnu zaštitu za srce i bubrege

Novo istraživanje pokazuje da kombinovana upotreba inhibitora ko-transportera natrijum glukoze 2 (SGLT2is) i agonista receptora peptida-1 sličnih glukagonu (GLP1-RA) verovatno nudi dodatnu zaštitu od bolesti srca i bubrega kod pacijenata sa dijabetesom. Nalazi su objavljeni danas u The Lancet Diabetes & Endocrinology i predstavljeni u maju na 61. Kongresu Evropskog udruženja bubrega u Stokholmu, Švedska.

SGLT2, koji se nazivaju i gliflozini, su klasa lekova koji snižavaju glukozu u krvi povećavajući njeno izlučivanje urinom, dok GLP-1RA, kao što je Ozempic, deluju tako što povećavaju oslobađanje insulina i osetljivost. Pokazalo se da obe grupe lekova poboljšavaju kardiovaskularne ishode. Iako su mala, relativno kratkoročna ispitivanja pokazala da upotreba ovih lekova zajedno poboljšava kontrolu glukoze u krvi, njihovi kombinovani efekti na srčana oboljenja i otkazivanje bubrega su manje jasni.

Istraživači uključeni u SGLT2 Inhibitor Meta-analisis Consortium Cardio-Renal Trialists’ Consortium (SMART-C) objedinili su podatke u 12 velikih, placebom kontrolisanih ispitivanja SGLT2 koji su uključivali 73.238 pacijenata sa dijabetesom, od kojih je 3.065 već primalo GLP1. Meta-analiza je pokazala da su prednosti SGLT2 primećene nezavisno od upotrebe GLP1-RA.

SGLT2 smanjuje rizik od velikih neželjenih kardiovaskularnih događaja (infarkt miokarda, moždani udar ili kardiovaskularna smrt) za 11% i hospitalizacija zbog srčane insuficijencije ili kardiovaskularne smrti za 23% u odnosu na placebo, čak i kada se doda GLP1-RA.

SGLT2 takođe smanjuje rizik od progresije hronične bolesti bubrega za 33% kada se doda GLP1-RA i usporava godišnji gubitak funkcije bubrega za skoro 60% kada se doda GLP-1RA. Nisu identifikovani novi bezbednosni problemi kada su SGLT2is i GLP-1RA korišćeni u kombinaciji.

Klinički vanredni profesor Brendon Neuen, viši naučni saradnik na Institutu za globalno zdravlje Džordž, direktor ispitivanja bubrega u bolnici Roial North Shore u Sidneju i glavni autor rada rekao je: „S obzirom na brzo širenje indikacija za upotrebu GLP-1 receptora agonisti, bilo je važno sagledati njihove efekte sa inhibitorima SGLT2. Ova studija predstavlja najveću i najsveobuhvatniju procenu kliničkih ishoda za ovu kombinaciju lekova.

Neuen je dodao da obe klase lekova deluju nezavisno jedna od druge, „SGLT2 inhibitori imaju jasne zaštitne efekte protiv srčane insuficijencije i hronične bolesti bubrega, dok agonisti GLP-1 receptora mogu smanjiti rizik od srčanog udara, moždanog udara, a takođe i bolesti bubrega – kao nedavno demonstrirano u značajnom ispitivanju FLOV.

„Naši nalazi podržavaju korišćenje ove kombinacije za dalje poboljšanje ishoda kod pacijenata sa dijabetesom tipa 2 koji ispunjavaju preporuke smernica za obe terapije.“

Dijabetes je poznati faktor rizika za kardiovaskularne i bubrežne bolesti, sa poremećenom kontrolom glukoze koja uzrokuje oštećenje krvnih sudova u srcu i bubrezima. Mnogi pacijenti sa dijabetesom žive sa kardiovaskularnim oboljenjem ili hroničnom bolešću bubrega, sa prevalence koja raste u godinama nakon dijagnoze dijabetesa.