Studija ključnih karakteristika britanskih političara otkriva ‘ambiciju, narcizam, idealizam’ među uobičajenim osobinama

Studija ključnih karakteristika britanskih političara otkriva ‘ambiciju, narcizam, idealizam’ među uobičajenim osobinama

U novoj studiji ličnosti političara, humor, šarm i sirova hrabrost navedeni su među najvažnijim karakternim osobinama uspešnih lidera. Bill Jones, počasni profesor političkih studija na Univerzitetu Liverpool Hope, sproveo je istraživanje analizirajući biografije i intervjuisao ključne političke ličnosti kako bi istražio karakteristike osoba koje se upuštaju u političku arenu.

On istražuje motive iza odluke ambicioznih političara da se upuste u izazovnu sferu politike, naglašavajući njihovu želju za promenom i uticajem na druge. Naglašava da su političari, iako se često percipiraju kao narcisoidne ličnosti, motivisani idealizmom i uverenjem da mogu doprineti zajednici.

Džons proučava biografije bivših premijera, poslanika i govornika kako bi identifikovao dosledne osobine uspešnih političara. Ističe važnost inherentnih veština poput šarma, optimizma, akademskih sposobnosti, pamćenja i donošenja odluka za postizanje političkog uspeha.

Pored toga, naglašava značaj humora u politici i ističe da je sposobnost zabavljanja glasača, poput stila Borisa Džonsona, od suštinskog značaja za politički uticaj. Takođe naglašava potrebu za jakim ustavom i verbalnim veštinama kao ključnim kvalitetima za političke lidere.

Džons takođe ističe hrabrost koju posebno žene i poslanici radničke klase moraju posedovati kako bi napredovali u političkom okruženju koje je tradicionalno više orijentisano ka muškarcima.

U zaključku, Džons naglašava razlike između političara i običnih građana, ističući da političari često imaju specifične karakteristike koje ih razlikuju od većine ljudi. Takođe, analizira različite puteve ka postizanju ministarskih pozicija i njihov uticaj na kvalitet talenata na političkom vrhu.