Različite grupe prijatelja promovišu bolju društvenu koheziju i blagostanje, otkriva studija

Različite grupe prijatelja promovišu bolju društvenu koheziju i blagostanje, otkriva studija

Novo istraživanje koje je obuhvatilo više od 24.000 ljudi pokazalo je da različite grupe prijatelja poboljšavaju blagostanje i društvenu koheziju, uprkos sklonosti ljudi da gravitiraju ljudima koji su im sličniji.

Predvođena istraživačima sa Univerziteta u Birmingemu i objavljena u časopisu , studija je Psihološka nauka koristila podatke od 24.726 odraslih iz preko 10.000 engleskih naselja da ispita sastav društvenih mreža ljudi prema starosti, etničkoj pripadnosti, prihodu i obrazovanju kako bi se razumele implikacije homofilije. (sklonost sličnim ljudima) na socijalnu koheziju subjektivno blagostanje.

Dr Migel Ramos, vodeći autor rada i vanredni profesor na Univerzitetu u Birmingemu, rekao je: „Sa povećanjem raznolikosti širom sveta, građani modernih nacija nailaze na sve više mogućnosti da komuniciraju sa ljudima različitog porekla, sa različitim društvenim karakteristikama. ovo, ljudi i dalje imaju tendenciju da gravitiraju prema sebi sličnima.

„Naši nalazi su otkrili da uprkos ovoj tendenciji, ljudi sa mešovitim društvenim mrežama – koje se sastoje od sličnih i različitih ljudi sebi – prijavili su više nivoe društvene kohezije u svojim susedstvima koja je bila usko povezana sa povećanim ličnim blagostanjem.“

Istraživači su posmatrali četiri tipa mrežne homofilije, rase, starosti, prihoda i obrazovanja i izmerili raznolikost grupa prijatelja ispitanika u okviru ovih kategorija na skali od 0 do 100%, zajedno sa nivoima zadovoljstva životom i osećanjima o društvenoj koheziji.

Istraživači su otkrili da su osećanja društvene kohezije i zadovoljstva životom dostigla svoj vrhunac kada su ljudi imali grupu prijatelja sa oko polovine (50%) članova koji su imali razliku u godinama, rasi, prihodima ili obrazovanju. Ljudi se osećaju najpovezaniji i srećniji kada imaju grupu prijatelja koja se sastoji od sličnih i različitih prijatelja.

Implikacije ovog istraživanja šire se od individualnih prijateljstava do širih društvenih struktura. Prihvatanjem različitosti i negovanjem inkluzivnog okruženja, zajednice mogu imati koristi od veće društvene harmonije i kolektivnog blagostanja.

Nalazi studije mogli bi da daju informacije o politikama i inicijativama koje imaju za cilj promovisanje harmonije i inkluzivnosti u različitim sferama društva, uključujući obrazovanje, radno mesto i okruženje u zajednici.

Dr Ramos je nastavio: „Ovi rezultati naglašavaju ključnu ulogu prihvatanja različitosti u promovisanju jačih društvenih veza i jačanju ukupne društvene kohezije. Posedovanje heterogenih, a ne homogenih društvenih mreža povezano je sa najvišim nivoima društvene kohezije, što je ključni izvor dobrog -biti i pruža empirijske dokaze da ljudi iz različitih grupa—bez obzira na godine, prihod, rasu i druge karakteristike mogu imati koristi od zajedničkog života u harmoniji.“

Matt Benett, profesor socijalne politike na Univerzitetu u Birmingemu, i koautor studije, dodao je: „Dok interakcija sa ljudima sa istim karakteristikama može ponuditi osećaj bliskosti i udobnosti, naša studija sugeriše da je prihvatanje različitosti ključno za negovanje otpornosti i prilagodljivosti u svetu koji se stalno menja.“