Univerzitet u Kragujevcu među najboljima na svetu u oblasti kliničke medicine

Univerzitet u Kragujevcu među najboljima na svetu u oblasti kliničke medicine

Treću godinu zaredom, Univerzitet u Kragujevcu rangiran je na Šangajskoj listi u oblasti kliničke medicine. Istraživači Fakulteta medicinskih nauka uspeli su da sačuvaju mesto na prestižnoj akademskoj listi i svojim naučnim radovima obezbedili poziciju između 201 i 300 mesta.

Među 1.000 najbolje rangiranih visokoškolskih ustanova iz celog sveta, kragujevački Fakultet medicinskih nauka. Naučni radovi profesora i istraživača tog fakulteta, objavljeni u međunarodnim časopisma, treći put su ga svrstale u prestižno naučno društvo.

Za rangiranje na Šangajskoj listi, kriterijumi su i predavači, dobitnici Nobelove nagrade, kao i strani studenti. Zato je, nedavno akreditovan studijski program farmacije, na engleskom jeziku.

Stalno ulaganje Fakulteta medicinskih nauka u kvalitet i znanje, prepoznato je i visoko vrednovano u naučnom svetu. Na Fakultetu planiraju nova istraživanja i učešće u što većem broju medjunarodnih projekata, sa ciljem da se, pored kliničke medicine, na Šangajskoj listi nađu i druge oblasti.