Svako ko se nađe na biračkom mestu u 20 sati ima pravo da glasa

Svako ko se nađe na biračkom mestu u 20 sati ima pravo da glasa

Na biračkim mestima širom Beograda su veliki redovi građana, koji čekaju duže i od pola sata da bi glasali. Biračka mesta zvanično se zatvaraju u 20 sati, ali prema pravilniku svi oni koji se u tom trenutku nađu na ili ispred biračkog mesta imaju pravo da glasaju i nakon toga.