Bikovi kao ključ za razumevanje muške plodnosti: Nova studija otkriva genetske marker

Bikovi kao ključ za razumevanje muške plodnosti: Nova studija otkriva genetske marker

Istraživački tim na čelu sa profesorom Hubertom Paušom sa ETH Cirih-a istražio je genetske uzroke poremećaja plodnosti kod muškaraca koristeći mlade bikove kao model. Njihova nedavno objavljena studija u časopisu Nature Communications otkrila je veliki broj gena povezanih sa plodnošću kod bikova, a mnogi od tih gena verovatno su relevantni i za mušku plodnost kod ljudi.

Koristeći uzorke tkiva testisa, epididimisa i semenovoda od 118 sveže zaklanih bikova, istraživači su analizirali transkriptome bikova kako bi identifikovali aktivne gene u različitim tkivima reproduktivnih organa. Ovi podaci nude nove uvide u genetske mehanizme koji regulišu mušku plodnost.

Ova studija, iako izvedena na govedima, ima potencijal da unapredi razumevanje ljudske plodnosti. Kako ističe Ksena Mapel, prva autorka studije, regulacija muške plodnosti je visoko očuvana u sisavaca, što znači da otkrića kod bikova mogu pružiti korisne informacije za istraživanje plodnosti kod ljudi.

Rezultati ove studije mogli bi imati značajne implikacije za industriju stočarstva, pružajući uzgajivačima alate za poboljšanje efikasnosti veštačke oplodnje. Identifikacija genetskih markera povezanih sa plodnošću omogućava precizniju selekciju bikova za reprodukciju, što može smanjiti finansijske gubitke uzrokovane neuspešnim osemenjavanjem.

Uzgajivači stoke već sada mogu imati koristi od ovih saznanja, jer će im pomoći da identifikuju neplodne bikove pre osemenjavanja, čime se minimiziraju gubici i povećava efikasnost reprodukcije. Ova istraživanja takođe naglašavaju važnost korisćenja životinjskih modela u proučavanju kompleksnih bioloških procesa koji imaju široku primenu u različitim granama nauke.