Privrednik koji danas ne plati drugu ratu odloženog poreza – plaća dug odjednom

Privrednik koji danas ne plati drugu ratu odloženog poreza – plaća dug odjednom

Danas je poslednji dan za uplatu druge rate odloženih poreza i doprinosa za privrednike koji su se tokom 2020. godine, u sklopu državnih mera, opredelili da ove namete odlože za 2021. Rate dospevaju desetog dana svakog meseca i već su, zbog kašnjenja sa uplatama prve rate, raskinuti prvi reprogrami, a ovim privrednicima je ceo dug, i to sa kamatom – odmah dospeo na naplatu. Isto važi i za one koji su napravili grešku u nalogu za plaćanje, pa im uplata nije proknjižena na vreme.

Privrednicima u Srbiji koji su zakasnili samo jedan dan ili su napravili neku grešku u nalogu za plaćanje odloženog poreza i doprinosa na minimalne plate zaposlenih koje je država uplatila 2020. godine, ukinuto je pravo na reprogram duga.

Vlada Srbije je u aprilu 2020. godine donela program mera za pomoć preduzetnicima, malim i srednjim preduzećima radi ublažavanja posledica pandemije i isplatila tri minimalne zarade za zaposlene za april, maj i jun od po 30.000 dinara. Uplatu poreza i doprinosa na te zarade, bez kamate, odložila je do februara ove godine sa obavezom da se plati na 24 mesečne rate sa početkom od 10. februara.

Drugim paketom pomoći u 2020. godini država je tim privrednicima pomogla sa isplatom po 60 odsto dve minimalne zarade za zaposlene i odlaganjem poreza i doprinosa za jedan mesec.

Privrednici kojima je ukinut reprogram rekli su za Betu da su tako „kažnjeni“ i u slučaju da je napravljena neka greška u nalogu za plaćanje ili poslati nalog elektronskom poštom „zbog zagušenja“ nije u roku obradjen u banci, a to se konstatuje tek nakon isteklog roka.

Ranije je, kako kažu knjigovodje, uplata na vreme koja nije registrovana u banci u tom roku mogla da se dokaže kopijom dokumenta o uplati, a sada – kada se to čini elektronskom poštom to nije moguće.

Jedini način da se isključi rizik je, kako su ocenile knjigovodje, da se rata reprogramiranog duga plati nekoliko dana pre dospelog roka kako bi se ostavilo vreme za ispravljanje bilo koje greške.

U Uredbi o postupku i načinu odloženog plaćanja dugovanog poreza i doprinosa u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti kovid 19 navodi se da ako privredni subjekt koji, u periodu odlaganja plaćanja duga ne izmiri ratu u predvidjenim rokovima, dospeva ceo dug bez posebnog sprovodjenja poreskog postupka.

Gubitak prava na reprogram se, kako se navodi u toj uredbi, evidentira u poreskom računovodstvu.