Preduzeća i preduzetnici dug za porez mogu izmiriti na 24 rate

Preduzeća i preduzetnici dug za porez mogu izmiriti na 24 rate

Preduzeća i preduzetnici, koji su se opredelili za odlaganje dospelosti za plaćanje poreza i doprinosa, moći će dug za porez da otplate na najviše 24 jednake mesečne rate, navodi se u uredbi o postupku i načinu odlaganja plaćanja dugovanog poreza i doprinosa u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti Covid–19, koji je Vlada Srbije usvojila na jučerašnjoj sednici.

Prema ovoj uredbi prva rata dugovanog poreza dospeva na naplatu 10. februara 2021. godine, a svaka naredna istog datuma u mesecima koji slede. Rata ne može biti manja od 1.000 dinara, a dok traje period otplate kamate se neće naplaćivati.

Odlaganje plaćanja se može ostvariti za porez i doprinose na zarade i naknade zarada, kao i za porez i doprinose na ličnu zaradu preduzetnika i preduzetnika poljoprivrednika, u visini iznosa neplaćene obaveze.

Dodatno, ista pogodnost se može ostvariti za akontacije poreza na dobit pravnih lica, najviše do visine iznosa neplaćene poreske obaveze koja je obračunata u konačnoj poreskoj prijavi po osnovu poreza na dobit pravnih lica za 2020. godinu.

Slična pogodnost dostupna je i za akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti za preduzetnike i preduzetnike poljoprivrednike, nezavisno da li su se opredelili za isplatu lične zarade, a najviše do visine iznosa neplaćene poreske obaveze koja je obračunata u konačnoj poreskoj prijavi.

Preduzetnicima-paušalcima koji su se opredelili za odlaganje dospelosti obaveza po osnovu akontacija poreza i doprinosa na prihod od samostalne delatnosti takođe se odlaže plaćanje obaveza na 24 jednake mesečne rate bez kamate.