Zaštitnik građana pokrenuo postupak kontrole škole u Bačkom Jarku zbog seksualnog zlostavljanja učenika

Zaštitnik građana pokrenuo postupak kontrole škole u Bačkom Jarku zbog seksualnog zlostavljanja učenika

Zaštitnik građana je po sopstvenoj inicijativi, a na osnovu medijskih napisa da su učenici starijih razreda Osnovne škole „Slavko Rodić“ iz Bačkog Jarka seksualno zlostavljali mlađeg učenika sa posebnim potrebama, pokrenuo postupak kontrole pravilnosti i zakonitosti rada te obrazovne ustanove.

Zaštitnik građana od te škole traži da mu u roku od 15 dana dostavi izveštaj i dokumentaciju o merama i aktivnostima koje su preduzete u tom slučaju, kao i podatke o saradnji sa policijom i organom starateljstva u tom slučaju, navodi se u saopštenju Ombudsmana.

Uprava škole Zaštitniku građana treba da dostavi i izveštaj o eventualnim aktivnostima u odnosu na učenike izvršioce nasilja, kao i učenika žrtvu, koje se preduzimaju.