Obeležava se Svetski dan Crvenog krsta

Obeležava se Svetski dan Crvenog krsta

Svetski dan Crvenog krsta obeležava se danas, a najveća humanitarna organizacija pokrenula je i kampanju „Nezaustavljivi – računajte na nas zato što i kada je najteže i dalje smo zajedno“.

Tokom 2020. godine, jedan na svakih 12 ljudi širom sveta dobio je neki oblik pomoći od Crvenog krsta ili Crvenog polumeseca.

Međunarodni pokret Crvenog krsta i Crvenog polumeseca svojim aktivnostima i programima pomoći tokom godine uključuje kroz svoju mrežu oko 11,7 miliona aktivnih volontera i 450.000 zaposlenih i radi u zajednicama u 192 države.

Crveni krst Srbije ima više od 40.000 volontera, 130.207 članova i više od 724 zaposlenih u 183 organizacije Crvenog krsta u gradovima i opštinama, 5 gradskih organizacija i 2 pokrajinske organizacije.

Svetski dan Crvenog krsta i Crvenog polumeseca – 8. maj rođendan je osnivača Pokreta Anri Dinana.