Ivanka Popović: Sporno onlajn polaganje ispita

Ivanka Popović: Sporno onlajn polaganje ispita

Rektorka Beogradskog univerziteta Ivanka Popović ocenila je danas da su fakulteti i visokoškolske ustanove fantastično brzo prešli na onlajn nastavu i da se mnogo naučilo u odnosu na prošli semestar, a da bi u narednom periodu trebalo razgovarati o onlajn polaganju ispita i načinima kako da se obezbedi integritet tog procesa.

Popović je, na onlajn sednica Rektorskog saveta Konferencije univerziteta u Srbiji, rekla da će veruje, da će se zbog ovakve epidemiološke situacije, prilagoditi i specifični studijski programi.

Okolnosti su takve da moramo naći neko rešenje, ali otvara se mogućnost zloupotreba, navela je Popović o onlajn odbrani završnih radova, uz konstataciju da je pitanje akademske čestitosti vrlo krhki sistem.