Čomić: Nedostaje politički dijalog

Čomić: Nedostaje politički dijalog

Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić izjavila je danas da će zadaci tog ministarstva biti ljudska prava, održivi razvoj i politička kultura – kultura dijaloga i kultura kompromisa.

Čomić je na sednici skupštinskog Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova rekla da će održivi razvoj biti najšira tema koju će inicirati Ministarstvo.

Ona je rekla da društvu u Srbiji nedostaje politički dijalog i da su političari dužni da održavaju dijalog bez obzira na neslaganja i da Srbija ne može preko noći da stvori novac razvijene ekonomije, ali da može da stvori prostor društvenog dijaloga.