Vlado Georgiev ne može u CG

Vlado Georgiev ne može u CG

Uprava policije Herceg Novi zabranila je pevaču Vladu Georgievu ulazak u Crnu Goru do 2030. godine, saopšava Advokatska kancelarija Tomanović, koja se nada da će i ta odluka biti poništena.

MUP Crne Gore najpre je usvojio žalbu Kancelarije Tomanović, koja zastupa Georgieva, a u kojoj piše da je zabrana ulaska pravno neodrživa, jer nije naveden razlog zbog kojeg bi mu ulazak bio zabranjen.

Zatim je PU Herceg Novi, u ponovnom postupku, Georgievu zabranila ulazak na 10 godina.

„U međunarodnoj pravnoj praksi, oblik degradirajućeg tretmana pojedinca postoji uvek kada država postupa bez legitimnog cilja, disproporcionalno i ciljano uvredljivo prema pojedincu, jer i strancu pri ulasku u zemlju pripadaju prava garantovana brojnim međunarodnim pravnim dokumentima“, navodi Advokatska kancelarija Tomanović.