Akcije NIS 27,14 dinara

Akcije NIS 27,14 dinara

Naftna industrija Srbije (NIS) isplatiće sutra akcionarima dividendu koju je letos odobrila skupština akcionara, i to 27,14 dinara po akciji, saopštio je danas Centralni registar hartija od vrednosti.

Akcionarima će ove ove godine pripasti bruto iznos dividende od 27,14 dinara po akciji, što je oko 32 odsto slabije u odnosu na prošlogodišnju dividendu, dok je racio plaćanja zadržan na istom nivou kao i prethodnih godina od 25 odsto, pokaza je analiza brokerske kuće Momentum.

Kao dan dividende utvrđen je 20. jun.