Istraživanje: Više od 50 odsto gradjana smatra da u Srbiji nema demokratije

Istraživanje: Više od 50 odsto gradjana smatra da u Srbiji nema demokratije

Oko dve trećine gradjana Srbije smatra da političari zloupotrebljavaju vlast zarad ličnih interesa dok više od polovine ispitanika smatra da u zemlji nema demokratije ili da je opterećena velikim problemima, pokazuju rezultati istraživanja javnog mnenja koje je sproveo Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP).

Gradjani smatraju da Skupština Srbije ima najmanji uticaj na donošenje političkih odluka, manji od domaćih „tajkuna“ i stranih firmi, kao i velikih stranih sila, dok 90 odsto ispitanika ocenjuje da je predsednik Aleksandar Vučić ključni akter u donošenju političkih odluka, naveo je BCBP.

Više od 50 odsto ispitanika smatra da policija ne štiti gradjane, već interese kriminalaca, političara i finansijski moćnih pojedinaca, a kao najkorumpiranje institucije vide političke partije, sudstvo i policiju.

Istraživanje javnog mnjenja je pokazalo i veliku apatičnost gradjana, koja se ogleda u nespremnosti da učestvuju u aktivističkim inicijativama jer je svega 20 odsto ispitanika spremna na takav vid aktivnosti, naveo je BCBP.

Navodi se i da gradjani smatraju da upravo institucije, iako ih smatraju korumpiranim, treba da se samostalno izbore sa svim problemima zloupotrebe mehanizama vlasti i s korupcijom.