Ukrajinski parlament ukida carinske tarife, porez na dodatu vrednost za uvoz tokom rata

Ukrajinski parlament ukida carinske tarife, porez na dodatu vrednost za uvoz tokom rata

Vrhovna Rada usvojila je zakon o oslobađanju od carina i poreza na dodatu vrednost na uvoz robe koju uvoze preduzeća. Odgovarajuću odluku doneli su narodni poslanici na sednici 24. marta.

Zakonom se carine oslobađaju i vozila koja uvoze građani.

Osim toga, prijedlogom zakona predviđeno je da se, prema odluci Kabineta ministara, određene kategorije robe mogu uvoziti za vrijeme vanrednog stanja bez dostavljanja dozvola carinicima.

Zakon takođe predviđa: produženje sa tri na šest mjeseci perioda tokom kojeg se moraju podnositi poslijeratni izvještaji; oslobađanje od PDV-a na uvoz dobara „pojednostavljeno“ 1-3 grupe; oslobađanje od plaćanja poreza na stambene nekretnine koje se nalaze na teritorijama neprijateljstava za 2021. i 2022. godinu.