Regulacija superkompjutera: Ključni korak u upravljanju veštačkom inteligencijom

Regulacija superkompjutera: Ključni korak u upravljanju veštačkom inteligencijom

U svetlu sve veće zabrinutosti zbog potencijalne zloupotrebe veštačke inteligencije, veliki novi izveštaj naglašava potrebu za regulacijom „računanja“ — hardvera koji podržava veštačku inteligenciju. Jedan od predloga je uspostavljanje globalnog registra koji prati protok čipova namenjenih superkompjuterima sa veštačkom inteligencijom.

Ostali tehnički predlozi uključuju „ograničenja za računanje“ i distribuciju „prekidača za pokretanje“ kako bi se omogućilo digitalno veto na rizične AI pre nego što se hrani podacima. Eksperti ističu da je računarski hardver, za razliku od podataka i algoritama, fizički prisutan i stoga lakše podložan nadgledanju i regulaciji.

Računarski centri i AI čipovi postaju centralna tačka za politike koje se bave veštačkom inteligencijom, jer omogućavaju efikasniji nadzor i upravljanje bezbednošću AI sistema. Ova inicijativa, vođena od strane instituta Univerziteta u Kembridžu i podržana od strane organizacija kao što su OpenAI i Centar za upravljanje veštačkom inteligencijom, predstavlja važan korak ka osiguranju bezbedne i odgovorne upotrebe veštačke inteligencije u budućnosti.