EU razmatra korišćenje profita od ruske imovine za pomoć Ukrajini, tvrdi specijalni predstavnik Grčke

EU razmatra korišćenje profita od ruske imovine za pomoć Ukrajini, tvrdi specijalni predstavnik Grčke

Spiridon Lambridis, specijalni predstavnik Grčke za Ukrajinu, izrazio je uverenje da će EU pristati na šemu korišćenja profita od ruskih suverenih sredstava na svojoj teritoriji kako bi pomogla Ukrajini.

Prema Lambridisu, EU se približava konsenzusu o nijansiranijem pristupu izvlačenju profita iz ruske imovine, kako javnih tako i privatnih, radi formiranja fonda za podršku Ukrajini.

Procenjuje se da bi ovaj mehanizam mogao omogućiti prikupljanje između 50 i 60 milijardi evra. Lambridis naglašava da je ovo samo prvi korak u pokazivanju posledica Rusiji zbog njenih postupaka.

Dok se diplomata protivi konfiskaciji ruske imovine, ističe da bi takav korak bio u skladu sa međunarodnim pravom i mogao bi dovesti do sličnih mera Rusije prema zapadnoj imovini. Ipak, Lambridis veruje da bi EU mogla pobediti u eventualnom međunarodnom sporu oko korišćenja profita od ruske imovine u korist Ukrajine.

Odluka Saveta Evropske unije doneta je 12. februara, a ona se približava stvaranju mehanizma za korišćenje viška profita zamrznute ruske imovine na teritoriji EU u korist Ukrajine.