Sud u Strazburu doneo presudu protiv Mađarske zbog proterivanja migranata

Sud u Strazburu doneo presudu protiv Mađarske zbog proterivanja migranata

Evropski sud za ljudska prava doneo je presudu protiv Mađarske, zbog proterivanja državljana Pakistana koji su u Mađarsku ušli iz Srbije 2016. godine.

Prema objašnjenju presude, sudsko veće je jednoglasno zaključilo da je došlo do kršenja dva člana Evropske konvencije o ljudskim pravima i to člana 4, zabrana kolektivnog proterivanja stranaca, i člana 13, pravo na efikasan pravni lek, javlja Radio slobodna Evropa .

Presuda je doneta na osnovu tužbe pakistanskog državljanina Kurama Šahzada.

Kako stoji u presudi, on je avgusta 2016. iz Srbije, gde je bio odbijen njegov zahtev za azil, ilegalno ušao na teritoriju Mađarske zajedno sa još 11 drugih migranata, ali ih je ubrzo uhvatila i uhapsila mađarska policija i bez formalne odluke i uz primenu fizičke sile, prebacila ih na srpsku stranu granične ograde.

Utvrđeno je da vlada Mađarske nije dostavila dokaze da je prisustvo ovih ljudi stvorilo smetnju ili rizik za javnu bezbednost u toj zemlji.

Sud je presudio da će Mađarska platiti podnosiocu predstavke 5.000 evra na ime nematerijalne štete i 5.000 evra na ime troškova i izdataka.