Generalna skupština UN u četvrtak o isključenju Rusije iz Saveta za ljudska prava

Generalna skupština UN u četvrtak o isključenju Rusije iz Saveta za ljudska prava

Generalna skupština UN glasaće u četvrtak o zahtevu zapadnih zemalja da Rusija bude isključena iz Saveta UN za ljudska prava zbog njene invazije na Ukrajinu, saopšteno je u UN-u.

Da bi Rusija bila suspendovana iz Saveta UN za ljudska prava, sa sedištem u Ženevi, potrebna je dvotrećinska većina. Ukupno 193 članice Generalne skupštine UN pozvane su na glasanje za ili protiv, pošto se uzdržani neće uzimati u obzir.

U tekstu rezolucije SAD, o kojoj će biti glasanje, navodi se da Generalna skupština UN može da suspenduje pravo članstva neke zemlje u Savetu UN za ljudska prava ukoliko ta zemlja čini gruba i sistematska kršenja tih prava.