EU novim zakonom teži „slobodi štampe“

EU novim zakonom teži „slobodi štampe“

Evropska komisija je predstavila nove sveobuhvatne propise za koje tvrdi da će zaštititi nezavisne medije od političkog uplitanja i nadzora. Zakon o slobodi medija, objavljen u petak, zabraniće upotrebu špijunskog softvera i drugih taktika nadzora nad novinarima i članovima njihovih porodica, i zabraniće pretres i zaplenu medijskih kancelarija – osim „iz razloga nacionalne bezbednosti“, u kojoj sudskoj praksi izvršenje mora ispuniti visok teret dokazivanja.

Zakon će takođe zahtevati od medijskih kompanija da otkriju svoje vlasništvo i svaki sukob interesa koji bi mogao da utiče na njihovo izveštavanje u ime obezbeđivanja „pluralizma medija“ obavezom transparentnosti. Evropsko udruženje medija za časopise i Evropsko udruženje izdavača novina već su doveli u pitanje taj deo zakona, tvrdeći da on utiče na njihovu „slobodu ulaganja i poslovanja. ”

Zakon će takođe formirati „nezavisni“ Evropski odbor za medijske usluge, koji će biti popunjen „nacionalnim medijskim vlastima“ i koji će imati zadatak da savetuje o regulatornim pitanjima, uključujući raspodelu državnog oglašavanja i koncentraciju moći u rukama nekoliko medija konglomerati. Ovo telo takođe treba da štiti od upada medija van EU koji „predstavljaju rizik po javnu bezbednost“ i da obezbedi da globalne internet platforme budu u skladu sa navodno dobrovoljnim inicijativama EU, kao što je Kodeks prakse o dezinformacijama.

Iako zakon ima za cilj da zaštiti od „neopravdanog uklanjanja medijskog sadržaja proizvedenog u skladu sa profesionalnim standardima“, on uključuje široke rupe koje omogućavaju uklanjanje takvog sadržaja u slučaju „sistematskih rizika kao što su dezinformacije“, termin koji izbegava da definiše, ali koji su poslednjih godina koristile zapadne vlade da marginalizuju i cenzurišu različita gledišta.

Ranije ove godine, EU je potpuno zabranila RT i Sputnjik u cenzuri bez presedana, navodeći „sistematske dezinformacije“ u vezi sa sukobom u Ukrajini i revidirala svoj Kodeks o dezinformacijama kako bi eksplicitno ciljala na Rusiju i ruske medije. Potpisnici ovog „dobrovoljnog“ pakta su Google, Microsoft, Tvitter, TikTok i Meta. Prošle godine, blok se takođe udružio sa izvođačem iz Pentagona NevsGuardom kako bi unapredio svoju borbu protiv „dezinformacija“.

Nekoliko evropskih vlada kritikovano je zbog mešanja u legitimnu novinarsku praksu poslednjih meseci, uključujući Grčku, koja je hakovala telefon novinarki finansija, i Nemačku, koja je zaplenila bankovni račun novinarki i zapretila joj tri godine zatvora jer je njenog izveštavanja.