Evropska komisija predložila paket pomoći od 530 miliona evra

Evropska komisija predložila paket pomoći od 530 miliona evra

Evropska komisija predložila je paket od skoro 530 miliona evra dodatne finansijske podrške u okviru Fonda solidarnosti EU.

Pomoć je namenjena za 17 država članica, ali i Srbiji, Crnoj Gori i Albaniji, a u cilju zaštite javnog zdravlja u borbi protiv koronavirusa.

Iz EK navode da će se ovom sredstvima podržati deo javne potrošnje navedenih država na medicinsku i ličnu zaštitnu opremu, hitnu podršku stanovništvu i mere prevencije, praćenja i kontrole širenja bolesti.

Paket pomoći takođe uključuje i 132,7 miliona evra avansnih plaćanja koje su već primile Nemačka, Irska, Grčka, Španija, Hrvatska, Mađarska i Portugal.

Predlog EK treba da odobre Evropski parlament i Savet EU kako bi finansijska pomoć bila isplacena zemljama kandidatima.