Palmer: SAD uverene da ima spoljnog mešanja u politiku Crne Gore

Palmer: SAD uverene da ima spoljnog mešanja u politiku Crne Gore

Zamenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Metju Palmer izjavio je da su SAD potpuno uverene u uključenost spoljnih aktera na crnogorskoj političkoj sceni.

„Mi smo potpuno uvereni u uključenost trećih strana, spoljnih aktera na crnogorskoj političkoj sceni, uključujući širenje dezinformacija putem interneta. Mislim da je važno da crnogorska javnost ima poverenja da politiku zemlje vode predstavnici koje su oni odabrali kako bi unapređivali njihove interese, a ovo je područje na kojem treba da budemo posebni oprezni”, kazao je Palmer upitan da prokomentariše navodno mešanje Srbije u unutrašnja pitanja u Crnoj Gori.

Sarađujemo s partnerima u Crnoj Gori na jačanju kapaciteta za identifikovanje ovih aktivnosti, naročito na internetu, i da se preduzmu odgovarajuće mere kako bi se zaštitili, dodao je on u intervjuu na TV Vijesti.

„Ali ovo nije izazov s kojim se suočava samo Crna Gora. Širom sveta smo videli neke spoljne aktere, nekada vladine, nekada nevladine, kako rade na tome da na prikriven način utiču na politička dešavanja. I mi smo se u SAD suočili s istim izazovom. Rusija je bila iza brojnih ozbiljnih pokušaja te vrste“, zaključio je Palmer.

Palmer je rekao da je važno da zemlju vode predstavnici koje je narod odabrao kako bi unapredili njihove interese. Poručio je da vlast i opozicija moraju da sarađuju kako bi se sprovele neophodne reforme.