U Hrvatsku od danas uz negativan test, izuzeti samo putnici iz zelenih područja EU

U Hrvatsku od danas uz negativan test, izuzeti samo putnici iz zelenih područja EU

Hrvatska je od danas počela da primenjuje stroža pravila za ulazak u zemlju po kojima svi putnici moraju da imaju negativan PCR test ili da idu u samoizolaciju, osim onih koji dolaze iz „zelenih područja“ EU.

Prema odluci o privremenoj zabrani i ograničenju prelaska državne granice koja je danas stupila na snagu, svi putnici koji dolaze u Hrvatsku, bez obzira na državljanstvo, moraju da predoče negativan PCR test koji nije stariji od 48 sati ili da se testiraju po dolasku u Hrvatsku i da budu u samoizolaciji do negativnog nalaza.

Izuzetak su jedino putnici koji dolaze iz područja koja su na „zelenoj listi“ Evropskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti. Po rečima ministra unutrašnjih poslova Davora Božinovića to je trenutno jedino ostrvo Fasta u Finskoj.

Takodje, izuzeti od odluke su pogrančni i zdravstveni radnici, učenici i studenti, pomorci, kao i putnici u tranzitu do 12 časova, ali to moraju da dokažu na graničnom prelazu.

Za državljane takozvanih trećih zemalja koji dolaze iz tih država i dalje važe dodatna ograničenja, odnosno mogu u Hrvatsku samo pod odredjenim uslovima. Uz negativan PCR test ne stariji od 48 sati ili test u Hrvatskoj i samoizolaciju do negativnog nalaza, njima će se dopustiti ulazak samo ako je reč o neodložnom ličnom i poslovnom razlogu ili imaju drugi ekonomski interes.

Od odluke su izuzeti i pomorci, zdravstveni radnici, osobe koje putuju radi školovanja, diplomati, osoblje u prometnom sektoru i putnici u tranzitu.

Svim stranim putnicima koji ispunjavanju uslove za ulazak i dalje se savetuje da svoj dolazak najave putem aplikacije „entercroatia“.

Odluka će važiti do 15. decembra.

Hrvatska je dosad imala otvorene granice za sve državljane Evropske unije, dok su restrikcije važile za državljane trećih zemalja.