Zašto zabrane pametnih telefona ili društvenih medija za tinejdžere mogu učiniti više štete nego koristi

Zašto zabrane pametnih telefona ili društvenih medija za tinejdžere mogu učiniti više štete nego koristi

U poslednje vreme sve je više poziva da se deci mlađoj od 16 godina zabrani korišćenje pametnih telefona ili pristup društvenim medijima. Ovoj inicijativi pridružila se i Ester Gej, majka ubijene tinejdžerke Brijane Gej, koja vodi kampanju za zabranu aplikacija za društvene mreže za mlađe od 16 godina.

Iako je zabrinutost opravdana zbog potencijalno štetnih sadržaja i iskustava na društvenim mrežama, zabrane nisu rešenje. Većina mladih ljudi ima pozitivan odnos prema digitalnoj tehnologiji, a istraživanja pokazuju da društveni mediji retko dovode do psihološke štete.

Umesto zabrana, trebalo bi se fokusirati na obrazovanje mladih o sigurnom korišćenju digitalnih medija i osnažiti ih da traže podršku od odraslih kada se suoče sa problematičnim situacijama na mreži. Povećanje svesti i podrška su efikasniji načini zaštite mladih na internetu.

Zabrana korišćenja pametnih telefona i društvenih medija ne samo da bi bila teško sprovodiva zbog dostupnosti tehnologije, već bi i narušila poverenje između mladih i odraslih. Umesto toga, treba raditi na stvaranju sigurnijeg i podržavajućeg okruženja za mlade na internetu.