Zastavina ambulanta ipak neće biti i kovid

Zastavina ambulanta ipak neće biti i kovid

Prema rečima direktora Doma Zdrvalja Kragujevac, odustalo se od toga da se Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika pretvori u kovid bolnicu.

Kako je istakao, ovaj objekat je dobro opremljen i ima odličan kadar, pa je ipak odluka grada da se ne pretvara u kovid ambulantu, već se ostavlja mogućnost da se Zastavina ambulanta koristi za predoperativnu pripremu pacijenata ili lečenje građana koji nisu kovid pozitivni.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *