Skoro 3 od 10 male dece može imati malariju u podsaharskoj Africi

Skoro 3 od 10 male dece može imati malariju u podsaharskoj Africi

Skoro troje od desetoro dece u 13 zemalja podsaharske Afrike zaraženo je malarijom, a najugroženija su starija deca mlađa od pet godina koja žive u velikim porodicama sa niskim prihodima u ruralnim oblastima, prema novoj studiji objavljenoj u časopisu otvorenog pristupa.

Iako je malarija bolest koja se može sprečiti i izlečiti, ona ostaje veliki javnozdravstveni problem, sa skoro polovinom svetske populacije u opasnosti od bolesti koju prenose komarci. Afrika čini 95% slučajeva malarije i 96% smrtnih slučajeva od malarije, sa neproporcionalnim brojem tih smrtnih slučajeva kod novorođenčadi i dece.

U novom radu, istraživači su koristili podatke iz nedavnog istraživanja pokazatelja malarije u 13 zemalja podsaharske Afrike: Burkina Faso, Gana, Gvineja, Kenija, Liberija, Madagaskar, Mali, Malavi, Mozambik, Nigerija, Sijera Leone, Senegal i Tanzanija. Ankete su sprovedene od 2015. do 2021. godine i obuhvatile su intervjue sa 74.976 roditelja/staratelja. U aktuelnu studiju uključeni su podaci o 60.541 detetu uzrasta od šest do 59 meseci.

Sve u svemu, ukupna prevalencija malarije među decom u studiji bila je 27,41% (95% CI 17,94-36,88%), u rasponu od 5,04% u Senegalu do 62,57% u Sijera Leoneu. Šanse za infekciju su se povećavale sa godinama, pri čemu je veća verovatnoća da će starija deca ispod pet godina biti zaražena u poređenju sa mlađom.

Deca iz najbogatijih domaćinstava (AOR=0,16, 95% CI 0,14-0,19), ona čija je majka pohađala osnovnu školu (AOR=0,78, 95% CI 0,73-0,84), ona koja su imala poboljšano stanovanje i ona iz zajednica sa visokim upotreba mreža za krevet tretiranih insekticidima (AOR=0,40, 95% CI 0,24-0,63) je bila manja verovatnoća da će biti zaražena malarijom.

Deca iz višečlanih porodica (AOR=1,35, 95% CI 1,26-1,45), koja su živela u ruralnim područjima (AOR= 2,16, 95% CI 2,06-2,27), i sa visokim siromaštvom u zajednici (AOR=2,66, 95% CI 2,53— 2.84) najverovatnije su bili zaraženi malarijom.

Autori zaključuju da su mreže za krevet tretirane insekticidima i poboljšano stanovanje obećavajuće sredstvo za prevenciju infekcije malarije među decom, i da domaćinstva sa niskim imovinom i ona u ruralnim oblastima treba da imaju prioritet u bilo kojoj masovnoj distribuciji mreža.

PLOS ONE autor Dagmavi Chilot sa Univerziteta Gondar, Etiopija, i kolege.