Prva proba državne mature od 27. do 30. oktobra

Prva proba državne mature od 27. do 30. oktobra

Pilotiranje državne mature, odnosno prva proba, biće održana od 27. do 30. oktobra u 101 srednjoj školi u Srbiji, a cilj je da se vidi kvalitet ispitnih zadataka i dela procedure, rečeno je na predstavljanju projekta državne mature u Beogradu.

Prvu probu velike mature radiće 50 gimnazija, 48 srednjih stručnih škola i tri srednje umetničke škole, a test će raditi učenici treće godine srednje škole i biće obuhvaćeno oko 5.000 učenika.

Za testiranje će biti izabrana po dva odeljenja iz škole, radiće zadatke koji se odnose na gradivo iz prva dva razreda srednje škole i proba će se odnositi samo na obavezni deo mature – maternji jezik, matematika i jedan opšteobrazovni predmet, koji ovoga puta učenici neće birati sami, već će on unapred biti određen za njihovu školu ili teorijski deo stručnog ispita.

Položeni obavezni deo mature (maternji jezik, matematika i jedan opšteobrazovni predmet), kada bude uvedena, značiće da učenik može da dobije diplomu o završenoj srednjoj školi.

Naredno pilotiranje planirano je za maj 2021. kada bi trebalo da budu uključene sve škole i da u potpunosti izgleda kao prava matura.