Poreska uprava u Kragujevcu zahteve građana prima elekronski ili telefonom

Poreska uprava u Kragujevcu zahteve građana prima elekronski ili telefonom

Kragujevačka filijala Poreske uprave, zbog sprečavanja širenja epidemije Covid-19, do daljnjeg će sa klijentima komunicirati putem telefona i e-maila. U obavštenju koje je zalepljeno na ulazu piše da poreski obveznici svoje podneske mogu poslati na e-mail adrese natasa.jovanovic@purs.gov.rs i mihailo.vujosevic@purs.gov.rs.

– Za sve ostale informacije u nadležnosti Poreske uprave poreski obveznici mogu se obratiti kontakt centru na telefonske brojeve 0700/700-007 i 011/33-10-111. Radno vreme kontakt centra je radnim danima od 8 do 18 sati, navodi se u obaveštenju.

Takođe, i gradska poreska uprava saopštila je da sve informacije od značaja za ostvarivanje prava u poreskom postupku iz nadležnosti Sekretarijata za javne prihode, Kragujevčani mogu dobiti putem sledećih telefona: 034/356-391, 034/356-392, 034/356-394 ili putem mejla: poresko@kg.org.rs

U poreskoj preporučuju da se zahtevi za ostvarivanje prava u poreskom postupku dostavljaju elektronskim putem, na jednu od sledećih mejl adresa: poresko@kg.org.rs ili pisarnica@kg.org.rs.

Mole se podnosioci zahteva da obavezno u zahtevu navedu i svoj kontakt telefon. Obrasci će se ažurirati u skladu sa aktima Vlade Republike Srbije i organa Grada Kragujevca.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *