Kragujevac RFZO: Prijem dokumentacije za bolovanje onlajn

Kragujevac RFZO: Prijem dokumentacije za bolovanje onlajn

Prema instrukciji RFZO-a, od 4. novembra ove godine, Komisija za bolovanja primaće dokumentaciju isključivo elektronskim putem. Dom zdravlja Kragujevac moli pacijente koji se nalaze na bolovanju dužem od 2 meseca da prilikom posete izabranom lekaru, sa sobom obavezno ponesu i fotokopije specijalističkih izveštaja iz drugih zdravstvenih ustanova, Klinički centar Kragujevac ili druge zdravstvene ustanove.

Fotokopije će zadržati izabrani lekari radi kompletiranja dokumentacije za slanje RFZO.