Kragujevac: Devet mera Kriznog štaba koje građani moraju da poštuju

Kragujevac: Devet mera Kriznog štaba koje građani moraju da poštuju

Zbog povećanog broja pozitivnih na Covid-19 u Kragujevcu, Krizni štab naložio je doslednu primenu svih protivepidemijskih mera i najavila pooštravanje inspekcijskog nadzora.

U kriznom štabu podsećaju na sve mere:

– Nalaže se JKP Šumadija Kragujevac preduzimanje neophodnih mera zaštite u autobusima javnog prevoza, tako što će se redovno obavljati dezinfekcija podova i dodirnih površina, prilikom svake pauze. Pored toga, neophodno je da vozači autobusa nose zaštitne maske, a ukoliko ne postoji fizička barijera između vozača i putnika obavezno prostor vozača zaštititi najlonskom pregradom. JKP Šumadija je u obavezi da vrši postavljanje i dopunjavanje kontejnera sa dezinfekcionim sredstvima po punktovima.

– Nalaže se svim taksi prevoznicima obavezno nošenje zaštitnih maski od strane vozača i putnika, postavljanje zaštitnih barijera u vidu najlonskih pregrada, kao i obavezna dezinfekcija dodirnih površina nakon svakog izlaska putnika.

– Nalaže se svim upravnicima stambenih jedinica da kao u vreme vanrednog stanja, primene sve mere zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, a to podrazumeva: dezinfekciju zajedničkih ulaza, stepeništa, liftova, svih dodirnih površina, zatim postavljanje dezo-barijera na ulazima koje moraju svakodnevno biti natapane dezinfekcionim sredstvom. Isto tako, obložiti najlonom tastature po liftovima i ostale dodirne površine gde je moguće oblaganje, kako bi se lakše vršila dezinfekcija.

 – Nalaže se svim vrtićima, školama, fakultetima i ostalim obrazovnim ustanovama na teritoriji grada Kragujevca primena svih protivepidemioloških mera u skladu sa preporukama nadležnog ministarstva.

– Nalaže se svim filijalama banaka i JP Pošta Srbije na teritoriji grada Kragujevca da sprovedu sve zaštitne mere neophodne za sprečavanje širenja virusa: redovne dezinfekcije podova i pultova, postavljanje dezo-barijera, dezinfekcije bankomata, postavljanje dezinfekcionih sredstava na ulazu u objekte. Pored toga, obavezno je nošenje zaštitnih maski kako zaposlenih, tako i klijenata.

– Nalaže se benzinskim stanicama na teritoriji grada Kragujevca sprovođenje zaštitnih mera za sprečavanje širenja virusa: eliminacija kontakta kupaca sa točilicama za gorivo, postavljanje dezo-barijera na ulazima u objekte, kao i obavezno nošenje zaštitnih maski i rukavica, dezinfekcija pultova i podova u objektima.

– Svi trgovinski objekti u obavezi su da postave na ulazima dezo-barijere za dezinfekciju obuće. Pored toga, obavezno je postavljanje i sredstava za dezinfekciju ruku. U objektima je obavezno nošenje zaštitnih maski, kako zaposlenih, tako i kupaca i dobavljača. Pored toga, zaposleni su u obavezi da nose i zaštitne rukavice. Broj kupaca u objektu ne sme biti veći od dozvoljenog, a to je 1 kupac na 4m², uz obaveznu preporuku da kupci ne dodiruju artikle koje ne žele da kupe.

– Nalaže se svim javnim i privatnim preduzećima da dosledno primenjuju mere zaštite zaposlenih od širenja zarazne bolesti Covid-19, u skladu sa organizacijom rada. Obavezno je nošenje zaštitnih maski ili vizira, zatim dezinfekcija radnog prostora, postavljanje dezo-barijera i uspostavljanje fizičke distance od 1,5m do 2m. Neophodno je obezbediti dovoljne količine dezinfekcionih sredstava za dezinfekciju radnih površina i ruku.

– Nalaže se ugostiteljskim objektima: restoranima, kafićima, barovima, salama za organizovanje slavlja, kladionicama i sl. strogo poštovanje radnog vremena u skladu sa članom 9A Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti Covid-19 . Obavezno ja da fizička distanca među stolovima u objektu bude 2m, zatim postavljanje dezo-barijera na ulazima, dezinfekcionih sredstava za ruke, kao i nošenje zaštitnih maski za sve zaposlene. U pekarama i objektima brze hrane, fizičko rastojanje među kupcima mora biti najmanje 1,5m do 2m. Obavezna je primena zaštitnih maski, kako za kupce, tako i za prodavce.. Broj lica koje se mogu nalaziti u objektu mora biti usklađen sa kvadraturom (4m² po osobi), uz zabranu organizovanja proslava, rođendana, svadbi, krštenja i ostalih svečanosti za više od 30 osoba.

Po nalogu Kriznog štaba Vlade RS od 2.9.2020. godine, pooštrava se inspekcijski nadzor nad primenom svih protivepidemijskih mera i nalaže komunalno – inspekcijskim poslovima, u saradnji sa sanitarnom inspekcijom Ministarstva zdravlja i policijskom upravom na teritoriji grada Kragujevca, dosledno sprovođenje inspekcijskog nadzora i pokretanje prekršajnih postupaka protiv svih koji ne poštuju protivepidemijske mere.