Kragujevac: Budžet grada manji za 1,7 milijardi dinara

Kragujevac: Budžet grada manji za 1,7 milijardi dinara

Ukupni prihodi i primanja, odnosno rashodi i izdaci budžeta grada Kragujevca, nakon rebalansa iznosiće 8.265.000.000 dinara, što je za 1,7 milijardi dinara manje od projektovanog budžeta krajem prošle godine.

Da podsetimo, odlukom o budžetu, donetoj na sednici Skupštine grada 17. decembra prošle godine, ukupni prihodi i primanja, rashodi i izdaci bili su planirani u iznosu 9.927.000.000 dinara.

– Razlozi za donošenje Odluke o izmeni Odluke o budžetu grada Kragujevca za 2020. godinu su uravnoteženje prihoda i primanja, kao i rashoda i izdataka budžeta grada Kragujevca, imajući u vidu da su se promenili uslovi u kojima se izvršava budžet u ovoj godini, u uslovima vanrednog stanja i vanredne situacije, navedeno je iz lokalne samouprave.

Budžet grada Kragujevca za 2020. godinu, od skoro 10 milijardi dinara, drastično je povećan nego prethodne 4 godine. Kragujevačka opozicija je prilikom donošenja budžeta oštro kritikovala gradsku vlast za nerealna planiranja. Sa druge strane, vlast je tvrdila da je budžet projektovan na prihodima od prodaje zemljišta, zatim na pismima o namerama potencijalnih investitora, kako za stanogradnju, tako i za potrebe industrije, razvoja biznisa i poslovanja.