Primljeno 27.866 prijava za godišnji dohodak građana

Primljeno 27.866 prijava za godišnji dohodak građana

Poreska uprava saopštila je danas da je u zakonom predviđenom roku primila 27.866 prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2019, a prijavljeni prihodi za prvih 100 podnosilaca sa najvećim iskazanim prihodima kreću se u rasponu od oko 61 milion do oko 749 miliona dinara.

Obavezu prijavljivanja godišnjeg poreza na dohodak imali su građani koji su u 2019. godini ostvarili dohodak veći od 2.729.304,00 dinara, odnosno veći od trostruke prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici Srbiji u toj godini.

Najviše prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana podneto je u opštini Novi Beograd – 4.969, a najmanje u Vranju – 102 prijave.

Od 100 najvećih prijavljenih prihoda, 68% pripada obveznicima sa teritorije za koju je nadležan Odsek za koordinaciju poreske kontrole Beograd. Od tog broja, 85 lica su domaći, a 15 strani državljani.