Ministar Siniša Mali ne razume frilens sektor

Ministar Siniša Mali ne razume frilens sektor

Udruženje za zašitu ustavnosti i zakonitosti pozdravilo je nameru države da konačno poreski reguliše frilens sektor, jer nije sporno da svi treba da plaćaju porez, ali ukazuje da je neracionalno očekivati da bilo ko izdvaja i do 80 odsto prihoda na poreze i dažbine.

Ukoliko se zastareli zakoni godinama ne primenjuju to ne može biti odgovornost samo onih na koje se zakon odnosi, već i državnih organa koji su dužni da ih primenjuju, ali i da pre toga pravovremeno donose smislene propise, navodi UZUS.

Podseća se da Srbija spada među poslednje zemlje koje nisu optimizovale poreske obaveze u toj obasti, kao i da su mnoge zemlje u svetu stimulišućim poreskim stopama doživele ekspanziju u toj oblasti.