Počelo zimsko računanje vremena

Počelo zimsko računanje vremena

Letnje računanje vremena prestalo je noćas u Srbiji kao i drugde u Evropi, te je časovnike u 03.00 sata trebalo pomeriti za jedan čas unazad, na 02.00.

U Srbiji je letnje računanje vremena uvedeno 27. marta 1983, u skladu s odlukom Evropske unije (EU) pre svega radi očekivane ekonomske koristi boljeg funkcionisanja jedinstvenog tržišta, transporta i komunikacija, industrije.

EU je medjutim odlučila da zbog izostanka veće koristi od toga, 2021. godine odustane od pomeranje satova dvaput godišnje, prepuštajući članicama da li će tada za stalno ostati na „letnjem“ ili uobičajenom „zimskom“ računanju vremena. Ta direktiva EU ne znači „automatsko ukidanje letnjeg računanja vremena“ u EU, ni uvodjenje „jedinstvenog vremena“ u Evropi, već okončava praksu uskladjivanja pomeranja sata na nivou EU, a članicama omogućava da odaberu vlastiti način računanja vremena.

Tako bi poslednje zajedničko pomeranje sata u EU trebalo da bude 28. marta 2021. godine.