Kontroverzni eksperiment britanskih naučnika zbog bržeg razvoja vakcine

Kontroverzni eksperiment britanskih naučnika zbog bržeg razvoja vakcine

Britanski istraživači se pripremaju da započnu kontroverzni eksperiment u kome će zaraziti zdrave dobrovoljce korona virusom kako bi bolje proučili bolest u nadi da će tako ubrzati razvoj vakcine.

Pristup, koji se naziva studija izazova, je rizičan, ali zagovornici kažu da može brže da donese rezultate u odnosu na standardno istraživanje.

Vlada Velike Britanije je najavila da će u studiju uložiti 33,6 miliona funti.

Imperijal Koledž London saopštio je danas da će se studija, koja uključuje zdrave dobrovoljce izmedju 18 i 30 godina, sprovesti u partnerstvu sa Odeljenjem za poslovnu, energetsku i industrijsku strategiju, „Royal Free London NHS Foundation Trust and hVivo“, kompanijom koja ima iskustva u sprovodjenju testiranja.

U prvoj fazi studije, istraživači će težiti da utvrde najmanji nivo izloženosti potreban za izazivanje bolesti. Zatim će koristiti isti model izazova da prouče kako potencijalne vakcine deluju u telu, imunološki odgovor tela i potencijalne tretmane.