Beograd: Vozači pokušavaju da prevare „Oko sokolovo“

Beograd: Vozači pokušavaju da prevare „Oko sokolovo“

U poslednjih godinu i po dana, vozači u Beogradu su na razne načine pokušavali da prevare sistem „Oko sokolovo“, pa su tako na registarske tablice postavljali maske, papire, kartone, čak i lišće. Za ovaj prekršaj predviđene su kazne od 5.000 do 25.000 dinara, a koliko će „snalažljivi“ vozači morati da plate, zavisi od mesta na kome je automobil bio parkiran.

Ove godine je kontrola automobila sa prekrivenim tablicama, kako bi se izbeglo „Oko sokolovo“, znatno pojačana tako da je od januara napisano oko 300 prekršajnih naloga, šest puta više nego 2021.

I građani sve češće podnose prijave. Od početka godine prijavili su tridesetak nepropisno parkiranih vozila sa prekrivenim tablicama.

Nema granica dovitljivosti vozača, pa se pored maski koriste čak i grančice lišća.

„Najveći je problem sa registarskom nalepnicom, tako da ako je neko ko je zadužen za kontrolu zaista želi da utvrdi o kom se vozilu radi, on će to uraditi uvidom u regisatrsku nalepnicu. Ukoliko vozilo nema ni tablice ni nalepnicu, postavlja se pitanje legalnosti vozila i policijski službenici mogu takvo vozilo da oduzmu na 90 dana“, objašnjava Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja.

Prekrivanje tablica je ozbiljan prekršaj za koji su predviđene visoke novčane kazne.

„Zakon o bezbednosti sabraćaja predviđa kaznu od 10.000 dinara ukoliko su tablice nepropisno postavljene, ili nisu čitljive, a ako je pravno lice, onda je kazna 50.000-600.000 dinara“, navodi Okanović.

Kada „Oko sokolovo“ snimi vozilo sa prekrivenim tablicama, obaveštava se operativni centar Komunalne milicije, potom izlazi patrola.

Ako zatekne vozača, piše mu kaznu. U suprotnom, vozilo se fotografiše, a kazna stiže na kućnu adresu vlasnika automobila.

Kazne su od 5.000 do 25.000, u zavisnosti od mesta na kojoj je vozilo parkirano.