Podržan predlog da se popis stanovništva odloži za oktobar 2022. godine

Podržan predlog da se popis stanovništva odloži za oktobar 2022. godine

Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Skupštine Srbije, prihvatio je danas amandmane na predlog izmena Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova, čija je suština u tome da se popis prvobitno odložen sa aprila na oktobar ove godine, odlaže za oktobar 2022. godine.

Do pomeranja rokova, kako je obrazloženo, došlo je zbog pandemije korona virusa zbog koje održavanje popisa u oktobru ove godine ne bi bilo bezbedno i moglo bi da poveća rizik od prenošenja virusa.