Komesar UN za ljudska prava: Rusija zastrašivala građane

Komesar UN za ljudska prava: Rusija zastrašivala građane

Vršilac dužnosti komesara za ljudska prava Ujedinjenih nacija Nada al Našif izjavila je da je Rusija zastrašivala svoje građane, protivnike rata u Ukrajini.

„Zastrašivanja, restriktivne mere, kazne građanima Ruske Federacije koji se protive ratu u Ukrajini, podrivaju ustavom zagarantovane osnovne ljudske slobode, uključujući i pravo na slobodno okupljanje izražavanje stava i udruživanje“, rekla je Al Našif na otvaranju saveta UN za ljudska prava u Ženevi.

Ona je, takođe, rekla da Moskva kršila pristup informacijama tako što je pritiskala novinare, blokirala internet i primenjivale ostale vrste cenzure.