Nova istraživanja dovode u pitanje vodeću teoriju o smanjenju veličine riba usled klimatskih promena

Nova istraživanja dovode u pitanje vodeću teoriju o smanjenju veličine riba usled klimatskih promena

Nedavno istraživanje, vođeno zajedničkim timom naučnika sa Univerziteta Massachusetts Amherst i drugih institucija, dovelo je u pitanje vodeću teoriju koja objašnjava zašto se mnoge vrste riba smanjuju kako voda postaje toplija usled klimatskih promena. Poznata kao teorija ograničenja kiseonika u škrgama (GOL), ova teorija je bila ključna za neka predviđanja budućih globalnih prinosa ribarstva, ali nedostatak fizioloških dokaza doveden je u pitanje novim istraživanjem.

Tim je sproveo seriju dugoročnih eksperimenata na potočnoj pastrmci, koja je često korišćena kao modelna vrsta za takva istraživanja. Njihovi rezultati ukazuju na to da se površina škrga riba ne poklapa sa očekivanim promenama u veličini riba usled toplije vode, što osporava osnovu GOL teorije.

Umesto toga, istraživači su otkrili da se metaboličke stope riba povećavaju nakon izlaganja toplijoj vodi, ali se količina kiseonika u škrgama vraća u normalu tokom vremena, što sugeriše da ribe mogu prilagoditi svoju fiziologiju kako bi kompenzovali povećanu temperaturu vode.

Ovi nalazi ukazuju na potrebu za interdisciplinarnim pristupom u proučavanju klimatskih uticaja na riblje populacije, te ističu da još uvek nije jasno koji su tačni mehanizmi koji regulišu veličinu i temperaturu riba u uslovima klimatskih promena.

Ova studija predstavlja važan korak ka boljem razumevanju uticaja klimatskih promena na ribarstvo i ekosisteme, naglašavajući potrebu za daljim interdisciplinarnim istraživanjima kako bi se razvio sveobuhvatan pristup u očuvanju ribljih populacija u svetlu globalnog zagrevanja.