Sastav mikrobioma creva može uticati na donošenje odluka

Sastav mikrobioma creva može uticati na donošenje odluka

Način na koji donosimo odluke u društvenom kontekstu može se objasniti psihološkim, društvenim i političkim faktorima. Ali šta ako su druge sile na delu? Hilke Plasman i njene kolege sa Pariskog instituta za mozak i Univerziteta u Bonu pokazuju da promene u mikrobiomu creva mogu uticati na našu osetljivost na pravednost i na to kako se ophodimo prema drugima. Njihovi nalazi su objavljeni u časopisu PNAS Nekus.

Intestinalni mikrobiom – to jest, sve bakterije, virusi i gljivice koje naseljavaju naš digestivni trakt – igra ključnu ulogu u našim telima, daleko izvan funkcije varenja. Nedavna istraživanja naglašavaju njegov uticaj na kogniciju, stres, anksioznost, simptome depresije i ponašanje; miševi odgajani u sterilnom okruženju, na primer, imaju poteškoća u interakciji sa drugim pojedincima.

Iako su ovi nalazi obećavajući, većina ovih istraživanja se sprovodi na životinjama i ne može se ekstrapolirati na ljude. Niti nam dozvoljava da razumemo koji neuronski, imuni ili hormonski mehanizmi deluju u ovom fascinantnom dijalogu između mozga i creva: istraživači primećuju vezu između sastava mikrobioma i društvenih veština, ali ne znaju tačno kako jedan kontroliše drugog.

„Dostupni podaci sugerišu da crevni ekosistem komunicira sa centralnim nervnim sistemom putem različitih puteva, uključujući vagusni nerv“, objašnjava Plasman (Univerzitet Sorbona), šef tima za kontrolu-interocepciju-pažnju na Pariskom institutu za mozak i profesor na Insead. „Takođe bi mogao da koristi biohemijske signale koji pokreću oslobađanje neurotransmitera, kao što su dopamin i serotonin, koji su neophodni za pravilno funkcionisanje mozga.“

Da bi utvrdili da li sastav mikrobioma ljudskog creva može uticati na donošenje odluka u društvenom okruženju, istraživač i njene kolege su koristili testove ponašanja — uključujući čuvenu „ultimatum igru“ u kojoj se jednom igraču daje suma novca koju mora da podeli ( pošteno ili nepravedno) sa drugom igračicom, koja je slobodna da odbije ponudu ako smatra da je nedovoljna. U tom slučaju, nijedan igrač ne dobija novac.

Odbijanje sume novca je ekvivalentno onome što nazivamo „altruističkom kaznom“, tj. impulsu da se kažnjavaju drugi kada se situacija percipira kao nepravedna: za drugog igrača, vraćanje jednakosti (niko ne dobija novac) ponekad se čini važnijim od dobijanje nagrade. Igra ultimatuma se zatim koristi kao eksperimentalni način merenja osetljivosti na pravičnost.

Da bi u potpunosti iskoristili ovaj efekat, istraživači su regrutovali 101 učesnika. Tokom sedam nedelja, 51 je uzimao dijetetske suplemente koji sadrže probiotike (korisne bakterije) i prebiotike (hranljive materije koje podstiču kolonizaciju bakterija u crevima), dok je 50 drugih primalo placebo. Svi su učestvovali u ultimativnoj igri tokom dve sesije na početku i na kraju dopunskog perioda.

Rezultati studije pokazuju da je grupa koja je primala suplemente bila mnogo sklonija da odbije nejednake ponude na kraju sedam nedelja, čak i kada je podela novca bila malo neuravnotežena. Nasuprot tome, placebo grupa se ponašala slično tokom prve i druge sesije testiranja.

Štaviše, promenu ponašanja u grupi sa suplementacijom pratile su biološke promene: učesnici koji su na početku studije imali najveću neravnotežu između dve vrste bakterija koje dominiraju u crevnoj flori (Firmicutes i Bacteroidetes) doživeli su najznačajniju promena u sastavu njihovog crevnog mikrobioma sa unosom suplemenata. Pored toga, pokazali su i najveću osetljivost na pravičnost tokom testova.

Istraživači su takođe primetili oštar pad nivoa tirozina, prekursora dopamina, nakon sedmonedeljne intervencije. Po prvi put se pojavljuje uzročni mehanizam: sastav mikrobioma creva može uticati na društveno ponašanje preko prekursora dopamina, neurotransmitera uključenog u mehanizme nagrađivanja mozga.

„Prerano je reći da nas bakterije u crevima mogu učiniti manje racionalnim i prijemčivijim za društvena razmatranja“, zaključuje Plasman. „Međutim, ovi novi rezultati pojašnjavaju koje biološke puteve moramo da pogledamo. Izgledi modulacije crevnog mikrobioma kroz ishranu kako bi se pozitivno uticali na donošenje odluka su fascinantni. Moramo veoma pažljivo da istražimo ovaj put.“