Rat Rusije protiv Ukrajine usporava istraživanje o klimatskim promenama na Arktiku

Rat Rusije protiv Ukrajine usporava istraživanje o klimatskim promenama na Arktiku

Ruska invazija na Ukrajinu odložila je ili izbacila iz koloseka međunarodnu saradnju u proučavanju klimatskih promena na Arktiku, pri čemu su mnogi zapadni naučnici i naučne organizacije prekinuli veze sa ruskim istraživačkim institucijama i otkazali planirane sastanke ili ekspedicije u Rusiji ili ruskim vodama.

Međunarodne tenzije oko sukoba mogle bi da osakate istraživanja fokusirana na region koji – zajedno sa Antarktikom – pomaže u regulisanju klime širom sveta, kažu naučnici. Rusija je jedna od osam zemalja koje kontrolišu kopnene i okeanske teritorije u regionu severno od Arktičkog kruga.